[Trực tiếp] Cuộc Thi Giáo Lý Bảng B – Hướng tới ngày Đại Lễ Di Dân lần thứ VIII 2019.[Trực tiếp] [Trực tiếp] Cuộc Thi Giáo Lý – Hướng tới ngày Đại Lễ Di Dân lần thứ VIII 2019.
Vào lúc 20h00 ngày 28/10/2019 tại Đền Thánh Giê -ra-đô, Gx Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, HN.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *