TUYỆT ĐẠI YỂN SƯ NGỌC NỮ CHƯỞNG MÔN (VietSub Phim720HD)Phim Sub trực tiếp trên Youtube.
Người thực hiện: LÝ TU DUYÊN
Năm xuất bản: 2018
Huynh xin giới thiệu sơ qua tên thật một số diễn viên trong phim:
Ngũ Mai Sư Thái (Nga Mi) có 7 vị nữ đệ tử (luyện Cửu Âm Thất Kiếm Trận):
+ Đại đệ tử : Vi Thanh – Thừa Ảnh Kiếm (婉儿)
+ Nhị đệ tử : Tô Mục Vân – Đan Thanh Kiếm (杨韵然)
+ Tam đệ tử : Cổ Yên – Thuần Quân Kiếm (黎真安)
+ Tứ đệ tử : Bạch Tiêu Tiêu (姜迪)
+ Ngũ đệ tử : Chu Chỉ Hiên – Ngư Trường Kiếm (郑金宇)
+ Lục đệ tử : Hồ Tiểu Linh – Thất Tinh Kiếm (赵静沛)
+ Thất đệ tử : Lý Nhị Hoàn – Long Uyên Kiếm (金尤美)
Bạch Mi Đạo Nhân (Võ Đang) là sư huynh của Ngũ Mai, có đệ tử là Bạch Nguyên Minh (文卓) giỏi y thuật.
Vĩnh Dương Vương – Vĩnh Khôn – Tôn Tử Nghĩa (郑金宇)
Nguồn phim:

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

34 thoughts on “TUYỆT ĐẠI YỂN SƯ NGỌC NỮ CHƯỞNG MÔN (VietSub Phim720HD)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *