Very strong tugboat/ Xem Tàu Kéo Lôi Bè Cá Trên Bờ,xuống Sông Quá Mạnh & Quy LuậtWelcome everyone
Today, let’s take a close look at the process of dragging the fishnet from the river, dragging it down from the river into the river.
The tug is powered by HINO 8/39 engine.
During the filming, there was nothing wrong with sympathy for me.
Kim Loi KLY thank you.
——————————
Mến chào mọi người nhé
Hôm nay mình cùng xem cận cảnh quá trình tàu kéo Lôi Bè Cá vừa đóng xong lôi từ trên bờ xuống sông nhé, có thể nói Quá Mạnh mẽ, và Quy Luật.
Tàu kéo được gắn động cơ HINO 8/39 .
Trong qua trình quay phim có gì sai xót thông cảm cho minh nhé.
Kim Loi KLY xin cảm ơn.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

17 thoughts on “Very strong tugboat/ Xem Tàu Kéo Lôi Bè Cá Trên Bờ,xuống Sông Quá Mạnh & Quy Luật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *