One thought on “Xét nghiệm máu phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ Gen ở Học Viện Quân Y.”

  1. Hay quá, mong thông tin này được lan rộng trong cộng đồng, xã hội để mọi người được biết đến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *