🔑Nport 5150A | RS232/485 Sang Ethernet (Com ảo, Modbus RTU) Đại lý Moxa tại Việt Nam | STC Việt Nam🔔🔔🔔Giới thiệu thiết bị chuyển đổi cổng serial Rs232/485 sang Ethernet (chuyển đổi cổng Com/Modbus RTU).
✅✅✅Sử dụng chuyên công nghiệp, kết nối tối đa 4 máy tính
📟📟📟Cấu hình 3 bước thông qua web Google Chrome
⬇⬇⬇Tải phần mềm khai báo Com bằng 3 bước, 1 phút cài đặt.
⏳⏳⏳Chức năng Com Port Grouping
☎☎☎Gọi 0918 364 352 để biết thêm chi tiết.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

One thought on “🔑Nport 5150A | RS232/485 Sang Ethernet (Com ảo, Modbus RTU) Đại lý Moxa tại Việt Nam | STC Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *