84. Đi Tàu Cao Tốc Ra Đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam – TP. Hội An ( 29-05-2019 )Hành Trình Gia Đình Đi Biển Tắm. Ruby Ổng Khoái Quá. Cười Hí Hởn.
Miễn Có Biển. Miễn Được Bơi Là Cách Nào Cũng Chịu.
Cảm Giác Ngồi Tàu Cao Tốc Quá Tuyệt Vời. Phấn Khởi.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *