4 thoughts on “Bác sỹ Ju-Young hướng dẫn tập vật lí trị liệu tại PVF”

  1. cảm ơn Vingroup với những đầu tư mang lại lợi ích cho xã hội như thế này ! Họ đầu tư máy móc hiện đại, ko tiếc tiền thuê những người giỏi nhất, và cuối cùng cả nền bóng đá VN được hưởng lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *