25 thoughts on “Bãi Tư Chính rạng sáng 1/8: Cận cảnh xung đột d ữ dộ.i giữa CS Biển VN và TQ, VN thiệt hại đáng kể”

  1. Nhiều óc chó vào xem rồi cmt ngu mà cứ nghĩ m đúng? Tq hay mỹ…. muốn chiếm VN lâu rồi nhưng đéo đc? Nên tq nó trêu ngươi VN để VN nổ súng trước nhưng bọn tàu khựa đéo nghĩ VN đi trước mấy bước rồi nhé? Mấy óc chó muốn nịnh cặc bọn 3/// hay tàu + chờ đó mà xem thằng nào ăn thằng nào? Còn chúng mày thì vẫn là bọn rẻ rách của xh? Thân gửi mấy óc chó ước mơ đc tới tàu khựa 3/// làm chó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *