2 thoughts on “Bật xa 1 chân 1m từng bên Nam Junie HLV Ryan Long Fitness”

  1. Anh ơi em bh lớp 8 mà cao có m47 nặng 43kg muốn cao lên nhưng do khá nhiều mỡ ở đùi bắp chân và eo
    Em nên ăn và tập thế nào ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *