Bệnh mạch vành ổn định và Nhồi máu cơ tim [Video Tim mạch 3/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, hội chứng thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim:
1. Bệnh mạch vành ổn định: 0:00
2. Bệnh mạch vành cấp (Nhồi máu cơ tim): 1:20:00
Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

4 thoughts on “Bệnh mạch vành ổn định và Nhồi máu cơ tim [Video Tim mạch 3/25]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *