California trở thành tiểu bang đầu tiên cấp Medicaid cho di dân lậu, bắt đầu năm tới-California trở thành tiểu bang đầu tiên cấp Medicaid cho di dân lậu, bắt đầu năm tới
-Ứng cử viên đối thủ của TNS Mitch McConnell thu được $2.5 triệu trong 24 giờ
-Định cướp xe giao pizza, bị cảnh sát dí, chạy vào nhà dân, 6 tiếng sau mới ra
Người Việt TV (c) 2019 –
Người Việt Online –

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

36 thoughts on “California trở thành tiểu bang đầu tiên cấp Medicaid cho di dân lậu, bắt đầu năm tới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *