19 thoughts on “Cận cảnh Máy bay Airbus A330 ở Tân Sơn Nhất – SGN.”

  1. A330 năm ngoài mình đi cua vna một lần. Kính cửa sổ do hơi cũ nên mờ lắm. Còn bay vẫn êm lắm. Giải trí tuy hơi cũ những vẫn tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *