One thought on “Cẩn Thận chơi FB khi xin visa để mất… Thánhvisa Kong”

  1. Công anh là a phước ở dòng tháp hôm bữa a có ĐT hỏi em về việc vissa con a. Giờ a có bảng điểm con a nên a muốn gặp e cái e cho a một cái hen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *