34 thoughts on “Câu cá giải trí ngày mưa, chia sẻ kinh nghiệm câu cá”

  1. Địa điểm câu cá dất tốt chia sẻ dất hay mình ủng hộ bạn chúc bạn thành công,,,dảnh ghé thăm mình,,, cảm ơn bạn

  2. câu cá mồi câu quan trọng quá nhỉ , phải chuyên nghiệp lắm , như mình chỉ câu cá chợ là nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *