Cầu treo và Nhà rông Kon Klor Kon TumCầu treo Kon Klor và nhà rông Kon Klor ( 2 địa điểm này cùng tên ) tại làng văn hóa kon k’tu, đường Bắc Kạn, Tp Kon Tum tỉnh Kon Tum, nhà rông và cầu treo…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Join The Discussion