Chuyên đề thiếu máu tim cục bộ [Tim mạch 23/25]Chuyên đề thiếu máu tim cục bộ Chủ tọa: 1. PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng 2. PGS. Nguyễn Ngọc Quang 3. TS. Phan Đình Phong Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà …

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Join The Discussion