45 thoughts on “Cô dâu Việt 27 tuổi – Đi học Đại Học lần 2 ở Hàn Quốc – Cuộc Sống Hàn Quốc”

  1. Cô rất thích mấy bạn VN lấy chồng nc ngoài chịu khó học để nâng cao trình độ ( ngôn ngữ , văn hoá ….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *