Cứ Mỗi Sáng Sớm Mở Nghe Kinh Phật Này Lên Gia Đình Hạnh Phúc Tài Lộc Tai Qua Nạn KhỏiNam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *