4 thoughts on “CỨU NGƯỜI ĐÊM MƯA BÃO/ BÁC BỊ HỔ MANG CẮN.”

  1. Mời mọi người truy cập vào trang cá nhân của mình để tìm hiểu rõ hơn về những bệnh nhân nhé. https://www.facebook.com/Huyhung0410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *