Đánh giá về nhiệm kỳ làm Bộ trưởng của bà Nguyễn Thị Kim TiếnNhìn nhận về những kết quả mà Bộ trưởng Y tế đã làm được, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết:…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *