12 thoughts on “Dong Nướng Mọi Đặc Sản Phan Thiết Không Thể Cưỡng Lại Được”

  1. Mình chưa được đi Phan Thiết. Khi nào có dịp về VN sẽ đi Phan Thiết, nghe nói đẹp lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *