3 thoughts on “Đột quỵ và triệu chứng báo động – Stroke & alarming symptoms (Vietnamese)”

  1. Bài nói chuyện về bệnh đột quỵ của bác sĩ Jennifer.Trinh hây quá chỉ dựa vào một chữ FAST là hình dung được cách phát hiện bệnh đễ kịp thời cấp cứu cho người bệnh. Tuyệt quá

  2. Cảm ơn bác sĩ Jennifer Trinh. Đây là những mẹo tuyệt vời để phát hiện đột quỵ. FACE rất quan trọng để biết. 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *