[ DU HỌC HÀN QUỐC ] KINH NGHIỆM XIN VISA TRỐNG – TỪ D4 ĐỢI LÊN CHUYÊN NGÀNHKinh nghiệm và chuẩn bị hồ sơ xin visa chờ ở Cục lãnh sự. Có visa chờ, các bạn visa tiếng D4 tha hồ ở lại Hàn Quốc trong thời gian đợi lên chuyên ngành D2.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *