2 thoughts on “Dụng cụ nhật 398 Kìm tuốt dây điện Merry, Vessel, kìm bấm cos Marvel, tuốc nơ vít ANEX”

  1. Đề nghị tập trung hàng lên clip 1 lần. Có đâu trong ngày 1 tí vài món, 1 tí lại vài món. Phiền phức…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *