4 thoughts on “Gần 1000 tác phẩm xuất sắc tại tl Ninh Bình”

  1. Thích quá anh ơi. Ước gì ở gần gần em chạy qua coi. 😍 Chúc anh và mọi người sức khỏe, triển lãm thành công tốt đẹp nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *