27 thoughts on “Hết sạch sỏi thận chỉ sau 7 ngày nhờ loại quả này”

  1. day la thuoc tri soi bàng quang, không trj soi than, nhung uong rat hại bao tử (dạ dày) và hieu qua khong cao. minh co bai thuoc tri soi bang quang dảm bao uong trong 3-4 lan ra đái ra vi minh bi va uong va het cach day 17 năm nhung xin loi minh khong tien noi ra vi so thanh phan xau loi dung đe lay tien.

  2. Bac truoc ma lam ko đung cung đua len xam .gia đinh tao sai may đoi rồi lam nhu may giết người thi co con cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *