38 thoughts on “Hiểu biết thêm về các nhóm bệnh ,hô hấp,dị ứng,cúm ,sốt xuất huyết.☺

  1. chia sẽ hay quá nhóm bệnh về hô hấp và sốt xuất huyết không có vatxin nên chỉ phòng tránh

  2. Hữu ích lắm bạn ơi, mình biết thêm về cách phòng trống cho trẻ nhỏ rồi..cảm ơn bạn 👏👏🔔🔔🤝🤝👍👍❤️

  3. về các nhóm bệnh, cảm ơn bác em tham khảo thêm cho kiến thức của mình

  4. Bạn chia sẽ thông tin rất bổ ích đến cộng đồng…chắc chắn kênh bạn phát triển nhanh chóng….chúc bạn thành công…like đầu cho bạn tôi=01=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *