39 thoughts on “Hoàng Tử Gió kể về cuộc đời của Phạm Tuấn”

  1. Có những việc mình kh muốn làm Mà mình phải làm đó trắc nhiệm
    Có những việc mình muốn làm Mà kh làm đc Đó là số phận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *