Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1 – THAKIHọc tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1 – THAKI

Cô Quế xin giới thiệu các phụ huynh và các em học sinh chương trình học tiếng anh lớp 3. Để nâng cao hiểu quả học tập .Các bố mẹ muốn con mình cải thiện nhanh và học chuẩn 100% anh Mỹ thì ghé qua website: và mua khóa học “phát âm chuẩn tiếng anh” để bé học chuẩn luôn từ đầu.
Phương pháp ở website THAKI dạy rất rễ hiểu. Cô Quế ngày xưa có học rất nhiều khóa học phát âm khác nhau. Nhưng khóa học cô Quế thấy chất lượng nhất là khóa học “Phát âm chuẩn tiếng anh” trên web THAKI. Các bố mẹ tham khảo hỗ trợ các con nhé!

CÁC BÀI HỌC LIÊN QUAN
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 3

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 1

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 2

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 3

KẾT NỐI VỚI GIÁO VIÊN
WEB:
TWITTER:
FACEBOOK:
THAM GIA NHÓM:
ĐĂNG KÝ KÊNH:

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

41 Comments

 1. Nguyen Viet Tung 11/11/2019
 2. Huong Hoa 11/11/2019
 3. Quân Game 11/11/2019
 4. Quynh Luong 11/11/2019
 5. Tai Dao 11/11/2019
 6. Tai Dao 11/11/2019
 7. Chieu chieu Dang 11/11/2019
 8. Chieu chieu Dang 11/11/2019
 9. Trang Lê 11/11/2019
 10. Trang Lê 11/11/2019
 11. Trang Lê 11/11/2019
 12. Vịnh Đào quốc 11/11/2019
 13. Vịnh Đào quốc 11/11/2019
 14. Tươi Le 11/11/2019
 15. Học vẽ cùng cô TRANG 11/11/2019
 16. Nhân Tín Cửa hàng 11/11/2019
 17. Thu Nguyễn 11/11/2019
 18. Bình Vũ Văn 11/11/2019
 19. Vịnh Đào quốc 11/11/2019
 20. Vịnh Đào quốc 11/11/2019
 21. Vịnh Đào quốc 11/11/2019
 22. Lien Pham thi 11/11/2019
 23. Thom Bui 11/11/2019
 24. Hue Pham Thi 11/11/2019
 25. Hung Ha 11/11/2019
 26. Toàn Nguyễn 11/11/2019
 27. Ngoan Tran 11/11/2019
 28. Liên Kiều 11/11/2019
 29. Phương Tan 11/11/2019
 30. Hợi Nguyễn 11/11/2019
 31. Lý Phạm 11/11/2019
 32. Hoàng Hà Nguyễn Thị 11/11/2019
 33. LỆ NGUYỄN 11/11/2019
 34. Anh LichChoBe 11/11/2019
 35. canh nguyen 11/11/2019
 36. canh nguyen 11/11/2019
 37. Nguyễn Thảo 11/11/2019
 38. Văn Hoàng Nguyễn 11/11/2019
 39. Anh Dinh 11/11/2019
 40. chip mang2011 11/11/2019
 41. Lieu Vu 11/11/2019

Join The Discussion