32 thoughts on “Hỏi giá Raider 2020 ngoài Đại Lý và cái kết ?”

  1. Thì cướp chứ gì nữa nó cướp mà mình đéo có thể la làng hay thứ kiện gì hết thế mới tQ mới có bạo động

  2. Em chưa từng gặp nhưng em từng nghe ở chỗ em , nếu mik ko dừng nó bắt đc nó đập chết ,em chỉ nghe z ,chứ ko rõ lắm ,nghe vậy sợ lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *