Không ngờ Kính Hiển Vi bằng giấy Foldscope lại có thể nhìn được thứ này ToyStation 397Foldscope, kính hiển vi giấy là một phát minh thật sự tuyệt vời đến từ công ty Foldscope Instruments của Mỹ và được phân phối chính hãng tại Việt…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *