Lần đầu ăn Cá Mặt Quỷ khổng lồ 1,4tr/kg đắt hơn Tôm hùm ở vựa Hải sản 187 Tân Sơn NhìLần đầu ăn Cá Mặt Quỷ 1,4tr/kg đắt hơn Tôm hùm ở vựa Hải sản 187 Tân Sơn Nhì. Địa chỉ Vựa hải sản 187 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP HCM. Mời…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *