16 thoughts on “Lý giải chuyên sâu nguyên lý Hít Thở đúng trong Yoga (Dành cho HLV Yoga) | Vin Yoga”

  1. Oa ..bạn là giảng viên à? Mình thích cách dạy và phong cách của bạn quá .nhất định sẽ gặp được bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *