29 thoughts on “Mâm Cơm Chay cúng 100 ngày cho Tý ( Phần 2 ) – Cô Út Miền Tây.Tập 217”

  1. Thầy và quý Phật tử tụng kinh A Di Đà ( Cầu Siêu). ở thôn quê m làm đám giỗ mà còn biết làm như vậy thì người mất lợi lạc biết chừng nào. Cảm ơn Cô Út Miền Tây đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *