2 thoughts on “Một bà Thái Lan ‘chợt sống lại’ khi suýt bị hỏa thiêu

  1. Theo các bác sĩ Bà này không phải sống lại da thần kinh nơi mắt nó dật ngừoi nhà tưởng sống lại.. Nhưng không phải bà này đã chết

  2. Ba ngày sống dậy, nếu con cháu đem đi biệt tích rồi nói láo là "bay về trời", mỗi đứ viết một cuốn new testament, thì đã chính là Chúa Phục Sinh của giáo lý Kitô giáo. Nhà này chả biết "làm ăn" gì hết. Đưa bà này thành GOD là "hốt bạc tỉ" đấy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *