24 thoughts on “Nhà hát ba Nón lá- Công trình độc đáo tại Bạc Liêu”

  1. Nhà Hát Ba Nón Lá Cao Vă Lầu tỉnh Bạc Liêu rất đẹp, kiến trúc độc đáo, khuôn viên rộng lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *