nhà thờ đá ba vì , một đoạn cung đường trên núi và giao lưu các nhóm đi cắm trạinhà thờ đá này , nằm trong khuân viên của vườn quốc gia ba vì .khám phá nhà thờ bị tàn phá và bỏ hoang , do bị tác động từ chiến tranh . giờ chỉ để khách tham quan du lịch

#bavi #dulich #vuonquocgiabavi

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *