|Nhật ký bố mẹ Bư Đô ở Việt Nam| Ngày 3: Anh Ryo Nhật Bản lạc lối ở SapaXin chào mọi người! Hôm nay nhà mình đã đến cổng trời – thác bạc cầu mây và bản Tả Phìn. Chuyến đi vào bản hơi bão táp một tí nhưng cũng khám phá…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Join The Discussion