PC15 BCA khởi tố,bắt KHẨN CẤP phó TGĐ Điện lực EVN Lê Văn Hoành và 6 đồng phamSau khi tổ c.ô.ng tác của C15 từ Hà Nội vào mang theo l.ệnh do Viện KSND tối cao ph.ê chuẩn, một cuộc họp nội bộ đã kéo dài đến hơn 16 giờ tại Tổng…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *