39 thoughts on “Q&A | “DECAO” là gì????”

  1. Thực sự là biết đến nhãn DECAO từ lâu lắm rồi, châc cỡ 10 năm j đó vì nhà gần phố Huế:)) cơ mà gần đây mới biết đến anh chủ chị chủ này:)) rất thích style anh chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *