25 thoughts on “Quan âm Nam Hải Bạc Liêu”

  1. Mừng anh đã đến MẸ NAM HẢI … Ở nhà mưa , bão có ảnh hưởng gì đến GIA ĐÌNH và mấy em BONSAI không sư phụ ???? 👍

  2. Trời tiếc quá, e ở Bạc Liêu mà đang đi công tác ở huyện nếu k là gặp đc a rồi. Khi nào a về vậy a Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *