8 thoughts on “RFI Tiếng Việt : Phát thanh ngày 07/09/2019”

  1. tin tức nghèo nàn chứng tỏ đài này it có phóng viên ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt k có phóng viên ở việt nam và trùn quốc nên k có tin chính thức ở vn và tq mà chỉ có cộng tác viên thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *