ROBIN SHARMA: Quy tắc 90/90/1Trong vòng 90 ngày tới, 90 phút đầu tiên của ngày làm việc, hãy tập trung cho việc mà bạn đánh giá là quan trọng nhất đối với bạn.

Tạo ra bước đi “Thay đổi cuộc chơi”.

Hãy ghi nhớ nằm lòng và áp dụng quy tắc 90/90/1 để giúp bạn thay thói quen, đổi cuộc đời.

#RobinSharma #HPA #game-changers

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

5 thoughts on “ROBIN SHARMA: Quy tắc 90/90/1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *