Sở Lưu Hương tranh ngôi thái tử An Nam quốc với Ôn Lương Ngọc | Tân Sở Lưu Hương | Phim 3652 vị thái hậu của An Nam quốc ai cũng muốn con mình trở thành thái tử & đăng cơ làm hoàng đế An Nam quốc. Đôi bằng hữu Sở Lưu Hương và Ôn Lương Ngọc giờ đã thành anh em nhưng ở 2 chiến tuyến khác nhau. Công chúa Vân La nhận ra người mình thực sự yêu là Sở Lưu Hương chứ không phải thái tử Ôn Lương Ngọc, điều gì sẽ xảy ra liệu có cảnh huynh đệ thương tàn hay không…..

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *