8 thoughts on “THẤT SƠN TÂM LINH | Cảm Xúc Của Khán Giả Ngoài Rạp

  1. Mấy bạn nói như hay lắm….
    Sao hk tự viết kịch bản rồi tự đóng luôn đi….
    Phim như nào mới gọi là hay….nhìn diễn viên đóng biết cực khổ rồi
    100 ngàn tiền vé của mấy bạn chác lớn lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *