29 thoughts on “Thầy Huỳnh “Thất Sơn Tâm Linh” trị bệnh cho Minh Dự và Minh Dũng

  1. Thiệt là anh Quang Tuấn đóng phim này rất hay, nhìn ảnh thật sự giờ vẫn sợ, nhưng rất đẹp trai. Hihihi.

  2. thầy nói sai rồi mê trai thì đầu thai mấy kiếp cũng k hết haha ,thích a Tuấn lắm lun đẹp trai quá trời diễn hiền diễn ác cũng hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *