29 thoughts on “Thầy Huỳnh “Thất Sơn Tâm Linh” trị bệnh cho Minh Dự và Minh Dũng”

  1. thầy nói sai rồi mê trai thì đầu thai mấy kiếp cũng k hết haha ,thích a Tuấn lắm lun đẹp trai quá trời diễn hiền diễn ác cũng hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *