Thời tiết du lịch 11/07/2019: Bình Phước nắng ráo và ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày 34-35 độ| VTC14VTC14 | Bình Phước trong 3 ngày tới cũng phổ biến trạng thái nắng ráo và ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng đến khoảng 34-35 độ, nhìn chung quý vị…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *