One thought on “Thường tín Hà Nội : Công dân tố giác tội phạm lừa đảo, chính quyền làm ngơ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *