Thủy điện Trị An | hồ Trị An | cung đường Trị An – Đồng Nai | Tri An Lake | hydroelectricReview Hồ Trị An – Đồng Nai # Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *