29 thoughts on “Tìm tổ chào mào 2019 p4 cái kết hơn mong đợi

  1. nuôi làm ji,để lớn bẫy,hay thì nuôi,ko thì thả,chứ thể loại ji cũng bắt cũng nuôi nó chết,thì chào mào ngoài thiên nhiên liệu có còn ko?

  2. Kiểu gì chả có một con bị rớt xuống tổ 4 con sau khi lớn thì chật tổ chen chúc nhau là đẩy nhau rớt ổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *